F-Wurf „Shadow of Tjukurpa“

Rüde: Lenny Kravitz Kazari Toyo Ken, HD A, Pattern Normal/clear
Hündin: Chalisie Shadow of Tjukurpa, HD B, Pattern Normal/clear

Bedeckung:  01.11.2020
Die Welpen werden für Anfang Januar erwartet.

3 Rüden/2 Hündinnen, 1 Rüde Totgeburt, 2 Rüden / 2 Hündinnen verblieben, geb. 02.01.2021, Normalgeburt

Züchter: A.u.R. Bauer,
86456 Gablingen
Tel.: 08230 701019
www.bauer-soft2010.de